PVC profili za fasadnu stolariju

Roloplast d.o.o. proizvodi PVC profile od 3, 4, 5, 6 i 8 komora,
kao i profile za klizni sistem. Neke od karakteristika su sledeće:

 
SISTEM 300
- 3 komorni profil, širine 54mm
- trajan i postojan na atmosferske uticaje
- jako dobra termoizolaciona sposobnost
- koeficijent prolaza toplote k = 1,37 W/m2K
 
 
SISTEM 600
- 6 komorni profil, širine 75mm
- trajan i postojan na atmosferske uticaje
- jako dobra termoizolaciona sposobnost
- koeficijent prolaza toplote k = 1,11 W/m2K
 

SISTEM 400
- 4 komorni profil, širine 61mm
- trajan i postojan na atmosferske uticaje
- jako dobra termoizolaciona sposobnost
- koeficijent prolaza toplote k = 1,31 W/m2K
 
 
SISTEM 800
- 8 komorni profil, širine 90mm
- trajan i postojan na atmosferske uticaje
- jako dobra termoizolaciona sposobnost
- koeficijent prolaza toplote k = 1,09 W/m2K
 

SISTEM 500
- 5 komorni profil, širine 65mm
- trajan i postojan na atmosferske uticaje
- jako dobra termoizolaciona sposobnost
- koeficijent prolaza toplote k = 1,26 W/m2K
 
 
SISTEM 800K
- klizni sistem širine 75mm
- trajan i postojan na atmosferske uticaje
- jako dobra termoizolaciona sposobnost