laminacija

Laminacija

Profili mogu biti laminirani u dezenima zlatnog hrasta, oraha, mahagoni i u sivoj boji. Procesom laminacije se na površinu profila stavlja folija za laminaciju, što ne samo da doprinosi lepšem izgledu prozora i vrata već i naknadno redukuje temperaturu.